TEOLOGIE SOCIALA

Programul de studii de licenţă Asistenţă Socială funcţionează în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, cooptând şi cadre didactice universitare ale Facultăţilor de Psihologie şi Filosofie. Programul realizează cercetarea aprofundată a unor teme teologice şi de reflecţie ştiinţifică din perspectiva instruirii unor absolvenţi cu o pregătire solidă de specialitate, cu posibilitatea continuării acestora în cadrul ciclului II Bologna (Masterat). În activităţile de predare şi seminarizare sunt implicate cadre universitare cu gradul didactic de profesor universitar, conferenţiar, lector doctor, asistent universitar şi preparator universitar din cadrul Facultăţii de Teologie, precum şi din alte facultăţi ale universităţii ieşene. Programul de studii de licenţă Asistenţă Socială are durata de 6 semestre. Planurile de învăţământ sunt alcătuite pe semestre de câte 14 săptămâni de activitate didactică şi cuprind un număr 20-22 ore/săptămână. Numărul total de credite (ECTS) în cei trei ani de studii este 180, câte 60 pentru fiecare an. În baza numeroaselor parteneriate încheiate de facultate, numeroşi studenţi ai specializării au beneficiat de mobilităţi academice, în cadrul programului Socrates-Erasmus, la universităţi de prestigiu din Europa, precum: Karl Franzens Universität, Graz; Vienna Universität; Universitė Catholique de Louvain; Diakonhøjskolen, Aarhus; Université de Lausanne; Université de Frieburg; Université de Strasbourg; Europa-Universität Viadrina, Frankfurt; Humboldt-Universität zu Berlin; Aristotle Universitz, Thessaloniki; Universita di Udine; Sor-Trondelag Universitz, Trondheim; Utrecht Universitz; Ljubljana Univerza. Începând cu cel de-al doilea semestru al anului I de studiu, cursanţii specializării desfăşoară activităţi de practică de specialitate în instituţii de profil, în baza protocoalelor încheiate cu aceste instituţii. După absolvire, licenţiaţii în asistenţă socială ai facultăţii au posibilitatea angajării în instituţii de asistenţă socială de stat şi bisericeşti. În perspectivă, conducerea facultăţii intenţionează organizarea unor programe masterale de profil, la care şi-au anunţat intenţia de colaborare academică mari personalităţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale.Absolventi ai specializarii Asistenta Sociala:Roxana Necula.pdf