TEOLOGIE DIDACTICASpecializarea Teologie Didactică din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” a Universitatii “Al.I.Cuza” din Iaşi pregăteşte cadre didactice pentru învăţământul primar, gimnazial si liceal, la disciplina Religie Ortodoxă.

Pe parcursul celor trei ani de studii de formare iniţială şi a celor doi ani de studii de master, studenţii acestei specializări beneficiază de cursuri de specialitate (domeniul teologic), dar şi de o serie de cursuri de limbi straine (în primii doi ani), de literatura română religioasă şi limba română (morfologie şi sintaxă).

La acestea se adaugă modulul I pedagogic, în cadrul căruia vor efectua un an de practica pedagogică (Religie) la şcoli cu renume din Iaşi, sub îndrumarea celor mai buni profesori de specialitate din învăţământul universitar şi preuniversitar (profesori cu gradul didactic I), urmând ca, în cadrul cursurilor de master sau – pentru cei care nu urmează aceste cursuri – pâna la obţinerea definitivării în învăţământ, să parcurgă modulul II pedagogic, care îi va îndreptăţi să predea şi la liceu.