DIN ACEEAȘI CATEGORIE

IMPORTANT LEGITIMATII CFR
Anunt cereri 2018 colocviu grad 1
In atentia studentilor din Rep Moldova si Ucraina
LISTE PROVIZORII BURSIERI
Anunt pentru studentii din Republica Moldova
Sustinerea publica a tezei de doctorat a drd pr. GOLDAN Vasile Lucian
Sustinerea publica a tezei de doctorat a drd pr. FLOREA BOGDAN
Preselectie pentru corul barbatesc 'Sf. Ier. Iosif Naniescu' al Facultatii de Teologie Ortodoxa din Iasi
Anunt legitimatii transport CFR
Selectie studenti Erasmus

Vizita de studii la Chișinău, 30.05.2017


 VIZITA DE STUDII LA CHIȘINĂU, 30.05.2017

În data de 30.05.2017 ( ca urmare a unei vizite similare, dinspre Chișinău la Iași, în 23.03.2017 la „ Zilele Porților Deschise” ale U.A.I.C.), a avut loc un schimb de experiență interuniversitară și academică în cadrul Facultății de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, cu participarea unui grup format din cadre didactice, persoane din administrație, studenti, masteranzi și absolvenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Artă Sacră, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. In cadrul acestei întâlniri cu scopuri parteneriale transfrontaliere, didactice, artistice și culturale, s-au desfășurat prezentări reciproce și discuții profesionale cu admirabilele gazde din Moldova – artiști, cadre didactice și specialiști  de renume, studenți și absolvenți, vizitându-se totodată, în Chișinău, sediul Facultății de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, cu atelierele de variate specializări artistice, intima bibliotecă și frumosul Muzeu al instituției. La acestea s-au adăudat în itinerar câteva obiective ecleziale ( Biserica  „Sf. Petru și Pavel”,  Biserica  „Sf. Teodora de la Sihla” și Catedrala Ortodoxă ”Schimbarea la față”), precum și librării, plus încă două muzee deosebite, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, precum și Muzeul Național de Artă al Moldovei - cu un complex de remarcabile expoziții de artă și străduințele meritorii pentru necesitățile de restaurare, prezentate de unii angajați și însuși directorul instituției.

Din tot ansamblul de ospitaliere cadre didactice, administrative si studenți de la Chișinău, menționăm succint aici  pe conf.dr. Ana Simac și lect. Rodica Spătaru- decanul și prodecanul Facultății, conf.dr. Cezara Gheorghiță- șef catedră la Pictură, conf.dr. Ludmila Mokan-Vozian –șef catedră la Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii, conf.dr. Ecaterina Ajder, conf.dr. Olimpiada Arbuz-Spatari, lector Adrian Cucercavâi, lector Elena Sâmburic, ca și pe lector Ana Gobjila și lector Valeriu Herța, cei care ne-au însoțit și îndrumat  pe parcursul zilei și ca  inimoși ghizi pentru vizitarea câtorva obiective deosebite din oraș. 

În ansamblul ei, toată această interrelaționare umană, plină de generozitate, ne-a oferit din nou posibilitatea lărgirii cunoașterii reciproce și propunerii lansării unor colaborări interuniversitare și culturale, care se doresc stimulative și fructuoase din punct de vedere profesional, academic și artistic. Atât în sens creativ cât și în privința studierii și conservării valorilor patrimoniale, reunirile unor propuneri din direcții diferite pot duce  la dezvoltări și soluționări mai rapide și eficiente. Mulțumim și pe această cale la toți cei implicați  în schimbul de experiență profesională produs între generoasele gazde de la Chișinău și vizitatorii emulativi de la Iași.

Lect.dr. Dominte Georgeta Merișor, specializarea Artă Sacră,

 Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași