MISIUNE SI OBIECTIVE

           Educaţia teologică academică este în plin proces de transformare şi înnoire, în acord cu schimbările care au loc la nivel european. Fidelă învăţăturii apostolice, deschisă la dialogul cu ştiinţa, în pas cu dezvoltarea tehnologică, educaţia teologică românească poate fi considerată drept una dintre cele mai progresiste din spaţiul ortodoxiei contemporane. Incepând cu anul universitar 2005-2006, Facultatea de Teologie Ortodoxă se aliniază Declaraţiei de la Bologna, în conformitate cu legislaţia în vigoare. In ultimii ani au absolvit studenţi teologi care au urmat cursurile în sistemul european (4-2-3). Facultatea de Teologie Ortodoxă se adaptează noilor cerinţe ale învăţământului academic, răspunzând, provocărilor şi aşteptărilor societăţii moderne la care s-a aliniat odată cu acceptarea în Uniunea Europeană.            În prezent, candidaţii pot urma cursuri universitare în teologie la toate nivelele: licenţă, master, doctorat. În cadrul Departamentului de Teologie Ortodoxă există următoarele specializări pentru studiile de licenţă (ciclul I de studii):- Teologie Ortodoxă Pastorală – cu durata studiilor de 4 ani;- Teologie Ortodoxă Didactică – cu durata studiilor de 3 ani;- Teologie Ortodoxă Socială – cu durata studiilor de 3 ani;- Artă Sacră – cu durata studiilor de 3 ani.            Absolvenţii Secţiei Teologie Pastorală pot deveni, prin hirotonie, membri ai clerului bisericesc în treptele de diacon, preot, episcop, în conformitate cu Regulamentului de organizare si funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române. Cei care nu urmează vocaţia preoţească pot alege un alt domeniu de activitate în administraţia bisericească sau în societatea civilă.             Absolvenţii Secţiei Teologie Didactică devin profesori de Religie în şcolile din învăţământul de stat sau particular.            Absolvenţii Secţiei Teologie Socială devin lucrători sociali în instituţiile de stat sau bisericeşti.             Absolvenţii Secţiei Artă Sacră sunt specializaţi pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului bisericesc şi a operelor de artă (icoane, lemn policrom, cărţi, documente etc.); o subsecţie pregăteşte specialişti pentru pictura bisericească. Absolvirea şi a modulului pedagogic (facultativ) oferă posibilitatea predării educaţiei plastice în învăţământul preuniversitar.            Studiile de Masterat (ciclul II de studii), cu durata de 2 ani, au următoarele programe de studiu:- Comunicare și consiliere psihologică și spirituală- Familia creștină contemporană- Misiune și slujire pastorală- Teoria și practica formării religioase- Artă sacră în patrimoniul cultural            Şcoala doctorală (ciclul III de studii) are o durată de 3 ani şi poate fi urmată de absolvenţii de masterat, care vor obţine titlul de Doctor în Teologie, titlu ce permite accesul în învăţământul superior şi în cercetarea ştiinţifică.