FACILITATI

BIBLIOTECA 

Studenţii şi masteranzii Facultăţii de Teologie Ortodoxă beneficiază de serviciile Bibliotecii „Dumitru Stăniloae” din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, care dispune de 120.000 volume, din care peste jumătate sunt prelucrate informatizat. De asemenea, studenţii au acces şi la Biblioteca Centrală Universitară «Mihai Eminescu» din Iaşi.ACCESS INTERNET

Studenţii, masteranzii şi doctoranzii beneficiază de acces internet on-line în cadrul laboratorului de informatică.CAZAREA STUDENTILOR

Studenţii şi masteranzii de la Facultatea de Teologie Ortodoxă au fost cazaţi în în căminele C2, C4, C12 şi în camere pentru familişti repartizate de către Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi.Asociaţii studenţeşti

În spaţiile facultăţii îşi desfăşoară activitatea şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, înfiinţată în 1990, care are ca obiectiv cultivarea credinţei şi culturii creştine în mediul universitar.Burse

Acces la mobilităţi studenţeşti în cadrul Programului academic european Erasmus –Socrates.Programe social-pastorale în cadrul structurilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.Practică de specialitate în instituţii din străinătate pentru studenţii în Teologie Socială.