ARTA SACRA

Este prima specializare de profil înfiinţată şi acreditată definitiv din ţară. Primele cursuri de conservare-restaurare icoană şi carte veche au început în toamna anului 1993, iar din 1999 s-a înfiinţat şi direcţia de Pictură bisericească. În anul 2002 secţia Artă Sacră a fost acreditată definitiv. Specializarea Artă Sacră, prin ciclurile de pregătire de licenţă şi masterat, urmăreşte formarea de conservatori ai bunurilor de patrimoniu, restauratori carte-document şi icoană - lemn policrom (pictură pe suport de lemn), precum şi formarea de pictori bisericeşti (pictură murală şi icoană). Absolvenţii mai pot lucra şi în alte sectoare de activitate culturală (edituri, muzee, biblioteci, case de cultură s.a.) iar cei care au absolvit modulul pedagogic (facultativ) pot fi şi profesori de educaţie plastică în învăţământul preuniversitar etc. Zeci de generaţii au avut grijă să predea urmaşilor, în buna stare, icoanele şi cărţile religioase moştenite de la părinţi - mărturii de secole ale credinţei creştine româneşti - şi să păstreze tradiţia iconografică a picturii bisericeşti. Ne propunem să continuăm împreună cu noile generaţii eforturile lor şi, în acelaşi timp, să aliniem cunoştinţele ştiinţifice din domeniul conservării patrimoniului cultural la standardele europene din domeniu. Arta bisericească înseamnă sacralizarea imaginii, ridicarea ei din apropierea noastră în transcendent, iar prin diversele ei forme de exprimare, este un liant între creştini, într-o societate care desacralizează din ce în ce mai mult vizualul. Arta sacră sprijină ideea de comuniune, prin recunoaşterea valorilor autentice, specifice în toată diversitatea lor. Din perspectiva ortodoxă, arta sacră transmisă şi învăţământului preuniversitar din seminarii teologice, licee şi gimnazii poate aduce în cadrul orelor de educaţie plastică o necesară încarcatură catehetică prin care tinerele generaţii să fie educate în spiritul preţuirii, ocrotirii şi creării de valori creştine. Direcţiile  de dezvoltare ale specializarii Arta Sacra sunt: Pictură bisericească; Conservare restaurare icoană - lemn policrom;  Conservare restaurare carte - document. La specializarea Artă Sacră pot fi admişi absolvenţi de liceu care au promovat examenul de bacalaureat. Admiterea se face pe bază de dosar. Studiile de licenţă se desfăşoară pe parcursul a 3 ani universitari, în 6 semestre urmate de câte o sesiune de examinare. Absolvirea studiilor se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă. Pentru studenţii specializării, activităţile didactice, teoretice şi practice, se desfăşoară în 29 săli de curs, seminarii, laboratoare, ateliere didactice (o sală este amenajată şi ca sală de expoziţii), o sală reţea calculatoare cu 20 de PC şi Capela Facultăţii. În aceste spaţii, cadrele didactice ale specializării Artă sacră desfăşoară şi activităţile didactice corespunzătoare disciplinelor din planul de învăţământ. Studenţii de la această specializare au la dispoziţie o bogată bază materială, corespunzătoare exigenţelor de profil. După absolvirea ciclului I, licenţiaţii specializării pot urma cursurile de masterat (patru semestre), în direcţia de cercetare Arta Sacră în Patrimoniu Cultural din cadrul facultăţii noastre.