ADMITERE DOCTORAT

Contestatiile, pentru rezultatele obtinute la probele scrise, se pot depune la secretariatul Facultatii, in data de 16.09.2016, intre orele 10.30-12.30.


Rezultate admitere.pdfProba scrisă – Teologie Ortodoxă Dogmatică  - luni 12 septembrie 2016, ora 1000, Sala T 16 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă.Accesul în sală se va face la ora 930 pe baza Cărţii de Identitate. Nu este permis accesul în sală cu materiale care pot influenţa corectitudinea examenului.Proba a doua se va susţine astfel:
  • Teologie Biblică                     – probă scrisă

  • Teologie Morală                     – probă scrisă

  • Spiritualitate Ortodoxă          – probă scrisă

  • Teologie Liturgică                  – probă orală

  • Teologie Istorică                    – probă orală

  • Misiologie                              – probă oralăProba a doua, cea pe directia de cercetare (scris si oral), se va susţine marţi 13 septembrie 2016 cu începere de la ora 1000.Probele scrise pe directiile de cercetare se vor susţine în sala T 16  iar probele orale în Sala PROFESORI a Facultăţii. 
Binecuvantare.pdf


Brosura admitere doctorat site 2016.doc


Inscrierea se va face zilnic, de Luni-Vineri: orele 10.00-13.00 in sala T25, Cabinet TEOLOGIE PRACTICA.


 În cazul în care un candidat are două licenţe în domeniul Teologie, una din acestea la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, se va lua în considerare la înscriere doar media de la aceasta specializare. Mai precis, în cazul în care un candidat este licentiat în Teologie Pastorală şi a obţinut şi o diploma de licenţă în Teologie Ortodoxă Didactică, asistenţă socială şi/sau Artă sacra, la calcularea mediei pentru înscrierea la concurs se va lua în calcul media de la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală. Absolvenţii de masterate din domeniul ştiinţelor socio-umane, se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat în Teologie, doar cu condiţia să fie licentiaţi în Teologie. 

Conform Regulamentului Şcolii doctorale de teologie, articolul 36, 37, 38 probele de concurs cuprind un examen, scris sau oral, la disciplina în care doreşte candidatul să se specializeze, şi un examen scris de Teologie Dogmatică. Fiecare probă de concurs se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare evaluator şi se calculează media aritmetică a celor două probe. Media de  admitere finală în şcoala doctorală este media aritmetică a mediei de la probele iniţiale de concurs, media de licenţă şi media de la disertaţie. În situaţia unor medii egale la probele de concurs în domeniul de specializare, departajarea se face luând în considerare nota de la disciplina de specialitate. Departajarea candidaţilor care vor obţine aceeaşi medie la admiterea în Şcoala doctorală se face luând in calcul media de la examenul de licenţă.La probele scrise candidaţii pot face contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.Pentru rezultatele obţinute la probele orale nu se pot face contestaţii.Media minimă de admitere în Şcoala Doctorală este 800.Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi pentru anul universitar 2016/2017 prin decizia Rectorului UAIC.Repartizarea locurilor finanţate de la buget şi a burselor doctorale se va face în ordinea descrescătoare rezultată în urma admiterii în Şcoala Doctorală.Dosarele candidaţilor respinşi sau care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, gratuit, pe baza actelor de identitate până în data de 1 octombrie 2016.Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei.